Nadeelcompensatie: normaal maatschappelijk ondernemersrisico

ABRS 02-07/14 inzake Noord-Brabant (RVS:2014:2422)

Inkomstenschade eigenaar tankstation als gevolg van wegafsluiting valt geheel binnen het normaal maatschappelijk risico. De Afdeling overweegt:

Bij bepaling normaal maatschappelijk risico zijn factoren als de duur van de werkzaamheden, het al dan niet volledig onbereikbaar zijn van belang, alsmede met welke frequentie dergelijk onderhoud gepleegd wordt en de aard en omvang van de schade veroorzaakt door die werkzaamheden

De werkzaamheden hebben tien weken geduurd, zijn uitgevoerd in het kader van regulier onderhoud aan het provinciale wegennet en doen zich niet frequent voor. De werkzaamheden hebben niet geleid tot duurzame, nadelige gevolgen. Voorts is [appelante] gedurende de werkzaamheden bereikbaar gebleven voor lokaal verkeer via de Structuurweg.