Nadeelcompensatie: NMR over winst of risico

ABRS 02-07/14 inzake Noord-Brabant (RVS:2014:2422):

De relatieve omvang van de schade bedraagt minder dat 1% (0,94%) van de gemiddelde omzet op jaarbasis. De omzetschade kan derhalve als relatief gering worden aangemerkt. Ook indien wordt gekeken naar de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, zoals [appelante] bepleit, kan de schade niet als bovenmatig worden aangemerkt, nu deze 7,6% van de gemiddelde brutomarge op jaarbasis bedraagt.

Noot: bij het vaststellen van normaal maatschappelijk risico bij nadeelcompensatie maakt het in sommige gevallen behoorlijk verschil of gerekend wordt met een drempelpercentage over de winst of over de omzet. Zie ook: E.H. Horlings, Een (on)billijke drempel bij het toekennen van nadeelcompensatie, O&A 2007/108.

De Afdeling kiest in deze casus voor de koninklijke weg en berekent beide de schade zowel in een percentage van de omzet als van de winst.