Nadeelcompensatie: normale maatschappelijke ontwikkeling

ABRS 02-07/14 inzake Ministerie I&M (RVS:2014:2396)

Schade als gevolg van verminderd uitzicht door dijkverhoging.

Minister:
gelet op de stijging van de zeespiegel, een dijkverhoging als een normale maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen belang moet worden beschouwd en dat [appellant] reeds daarom rekening diende te houden met een dijkverhoging.

Afdeling:
De omstandigheid dat schade het gevolg is van een normale maatschappelijke ontwikkeling betekent niet dat de schade reeds daarom binnen het normaal maatschappelijk risico valt.