Nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidsbesluit, wegonttrekking

Rechtbank Gelderland 30-07/15 inzake Doetinchem / Carwash (ECLI:NL:RBGEL:2015:4980).

Finale geschilbeslechting met betrekking tot schadeberekening en vergoeding bijkomende kosten. Referentiejaar. Omzetherkomst. Invloed crisis en concurrentie. Kapitalisatiefactor. Korting maatschappelijk risico. Beroep voor een deel gegrond, voor een deel ongegrond.

Ter zake van de geleden schade als gevolg van (het onrechtmatige) wegonttrekkingsbesluit 1, die de periode van 1 november 2007 tot en met 14 januari 2009 bestrijkt, is bij rechtbank Zutphen, thans rechtbank Gelderland, Afdeling Civiel recht, een civiele procedure aanhangig gemaakt. Bij uitspraak van 19 december 2012 is H.J.A. van Hoogmoed (hierna: Van Hoogmoed) als deskundige benoemd. In een tussenvonnis van 27 november 2013 heeft de rechtbank de schade van Carwash, in navolging van het deskundigenbericht van Van Hoogmoed van 12 juni 2013, begroot op € 100.025. Een beslissing omtrent de vordering voor vergoeding van diverse kosten is aangehouden.

Naast de hierboven aangehaalde civiele procedure, hebben eiseressen bij verweerder een verzoek om nadeelcompensatie ingediend terzake van (het rechtmatige) wegonttrekkingsbesluit 2.

Noot: Hoogstate heeft in 2013 aan de Rechtbank een advies uitgebracht inzake de civiele schadeclaim. Daarnaast is de procedure over Nadeelcompensatie gevoerd.