Nadeelcompensatie: kapitalisatiefactor 8 / NMR

Eiseressen hebben ten aanzien van de kapitalisatiefactor betoogd dat de StAB heeft miskend dat Carwash niet met een “willekeurige” huurder kan worden vergeleken. Zij menen dat Carwash in feite vereenzelvigd kan worden met de eigenaar Hadeco.

Rechtbank: in aanmerking nemende dat voor huurders van bedrijfsruimtes doorgaans een factor 7 wordt gehanteerd, onderschrijft de rechtbank het standpunt van de StAB dat met de kapitalisatiefactor 8 op afgewogen wijze rekening is gehouden met de bijzonderheden van dit geval.

NMR: drempel gerelateerd aan jaaromzet + 10%.

Uitgebreide overwegingen over bijkomende kosten c.q. deskundigenkosten.

Rechtbank Gelderland 30-07/15 inzake Doetinchem / Carwash (ECLI:NL:RBGEL:2015:4980).