Groter gewicht WOZ-waarde bij bepaling maximale huurprijs

7 augustus 2015  VNG nieuws

De maximale huurprijs voor een woning in de gereguleerde huursector komt tot stand via het woningwaarderingsstelsel (WWS). Een van de factoren in dit puntensysteem is de WOZ-waarde. Vanaf 1 oktober gaat de WOZ-waarde in het WWS een grotere rol spelen.

Dat heeft gevolgen voor de eigenaren en huurders. Maar ook voor gemeenten, die immers de WOZ-waarde vaststellen en de bezwaarschriften behandelen.