Na bezwaar: volledige heroverweging

Casus: toekennen schadevergoeding wegens waardevermindering op basis van eerste planschade advies. Na bezwaar komt tweede adviseur tot conclusie dat er geen schade is, vanwege voordeelsverrekening. B en W handhaaft wel het eerdere bedrag planschadevergoeding.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 december 2011 in zaak nr. 201105778/1/H2), volgt uit artikel 7:11, eerste lid, van de Awb dat op de grondslag van het bezwaar een volledige heroverweging plaatsvindt: niet is gebonden aan argumenten of omstandigheden die in het bezwaar aan de orde zijn gesteld.

Daar komt bij dat het besluit van 21 april 2011 strekt tot handhaving van het bedrag van de schadevergoeding, zodat [appellant] hierdoor niet in een slechtere positie is gebracht dan het geval zou zijn geweest, indien hij geen rechtsmiddel had aangewend.

ABRS 01-05/13 inzake Veere (LJN: BZ9047).