Cultuurgrondvrijstelling bij grond paardenbedrijf

Rechtbank: Cultuurgrondvrijstelling bij paardenbedrijf ten onrechte niet toegepast. De wijze waarop het weiland wordt gebruikt is aan te merken als weidebouw in de zin van art. 7:312 BW. Verder is sprake van bedrijfsmatige exploitatie, nu er gelet op alle samenhangende activiteiten sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en een winststreven. Rechtbank Utrecht 26-04/13 (LJN: BZ8155).