Planschade: redelijke termijn van behandeling

De vraag of de redelijke termijn is overschreden, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij is onder meer van betekenis de ingewikkeldheid van de zaak. In principe geldt als termijn: een totale lengte van de procedure van ten hoogste vijf jaar redelijk. De behandeling van het bezwaar ten hoogste één jaar, de behandeling van het beroep ten hoogste twee jaar en de behandeling van het hoger beroep ten hoogste twee jaar duren. Bij overschrijding van de redelijke termijn moet, behoudens tegenbewijs, spanning en frustratie als grond voor vergoeding van immateriële schade wordt verondersteld.

Tarief van € 500,00 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden.

ABRS 01-05/13 inzake Veere (LJN: BZ9047).