Mondelinge pacht: het blijft oppassen

Na een comparitie komt de pachtkamer tot het oordeel dat met betrekking tot een aantal percelen sprake is van reguliere pacht. De gemeente heeft immers na het einde van de eenjarige contracten nooit gereageerd jegens de pachter en de jaarlijks betaalde pachtsommen steeds behouden.

Rechtbank Limburg  03-07/13  inzake Kerkrade (RBLIM:2013:5297)