Lijn der verwachtingen contra NMR

Dat de planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, betekent echter niet dat, zoals het Kenniscentrum lijkt te veronderstellen, de gevolgen van die ontwikkeling altijd volledig binnen het normale maatschappelijke risico vallen. In dit verband komt tevens betekenis toe aan de vraag of de schade ten gevolge van een normale maatschappelijke ontwikkeling onevenredig is. Dit zijn verschillende aspecten die bij de beoordeling van het normale maatschappelijke risico moeten worden betrokken en elkaar niet uitsluiten (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 4 juni 2014 in zaak nr. 201303708/1/A2).

Gelet hierop heeft het Kenniscentrum de vraag naar de omvang van het planologische nadeel ten onrechte onbeantwoord gelaten. Het advies is in zoverre ondeugdelijk gemotiveerd, zodat het college dat niet aan de besluitvorming ten grondslag heeft mogen leggen. De rechtbank heeft dat ten onrechte niet onderkend.

ABRS 09-12/15 inzake Montferland (ECLI:NL:RVS:2015:3742).

Noot: voor NMR zijn meer wegingen vereist dan enkel lijn der verwachtingen. Daarom is hier taxatie van het nadeel voor aanvrager een vereiste. Vergelijk voordeelsverrekening: enkel als het voordeel evident groter is dan het nadeel kan taxatie achterwege blijven en anders dus wel taxeren. ABRS 18-01/12 inzake Schijndel (ECLI:NL:RVS:2012:BV1192).