Opstalrecht belemmeringenwet privaatrecht, retributie afgewezen

Eiser heeft het door TenneT gedane aanbod van de hand gewezen omdat hij uit principe in ieder geval een periodieke retributie wenst te ontvangen

Wat het tweede onderdeel van de vordering betreft concludeert de rechtbank dan ook dat het hiervoor omschreven en gekwalificeerde aanbod van TenneT voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. De omstandigheid dat het aanbod niet voorziet in de door [eiser] verlangde periodieke retributie, maakt het niet onrechtmatig. Een verplichting tot het doen van een verdergaand aanbod dan de reeds genoemde eenmalige vergoedingen en volledige schadeloosstelling ook in de toekomst, vindt geen steun in het recht en ook niet in de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

Rechtbank Gelderland 21-10/15 inzake TenneT (ECLI:NL:RBGEL:2015:7589).