Inkomensschade (gemaakte kosten) bij herstel in natura

De rechtbank heeft in haar uitspraak van 12 maart 2015 geoordeeld dat de kosten die [appellant] heeft gemaakt om te laten onderzoeken of de voorgenomen bedrijfsactiviteiten op grond van het nieuwe bestemmingsplan mogelijk zijn, moeten worden aangemerkt als inkomensschade en dat deze kosten als zodanig voor vergoeding in aanmerking komen.

ABRS 09-12/15 inzake Maasdriel (ECLI:NL:RVS:2015:3774).

Noot: art. 6.1 Wro is beperkt tot inkomensschade en waardevermindering.