Kostenvergoeding planschadeprocedure

ABRS 27-01/16 inzake Lingewaard (ECLI:NL:RVS:2016:135).

Indien tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 6.1 toegekend wordt, dan geldt qua kostenvergoeding:

  • niet de kosten die de aanvrager met betrekking tot de indiening van de aanvraag heeft gemaakt,
  • maar wel de kosten die de aanvrager maakt vanaf het moment dat de door het college ingeschakelde deskundige een concept-advies dan wel advies over de aanvraag aan het college heeft uitgebracht tot het moment dat het college op de aanvraag een besluit heeft genomen waartegen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld. Daarbij is niet van belang of het commentaar van de aanvrager heeft geleid tot aanpassing van het advies.
  • de kosten die na het advies zijn gemaakt zien op werkzaamheden in de periode na de besluiten van het college van 26 september 2013 en komen om die reden niet voor vergoeding in aanmerking.