ABRS: voor nieuw besluit nieuwe planschadecommissie

Schadebeoordelingscommissie heeft opnieuw geen rekening heeft gehouden met de in de tussenuitspraak bedoelde mogelijkheid van het na-ijlen van de gevolgen van de periode van intensieve werkzaamheden in het gebied rondom het Damsterdiep. Daartoe dient het college het advies van een andere deskundige in te winnen.

ABRS 27-01/16 inzake Groningen (ECLI:NL:RVS:2016:144).