Planschade start- en landingsbaan modelvliegtuigen

Het vliegen met modelvliegtuigen boven de woningen van [appellant sub 2] en [appellant sub 1] is niet toegestaan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld in de uitspraak van 13 februari 2013 in zaak nr. 201204227/1/A2) biedt artikel 6.1 van de Wro dat ziet op schade ten gevolge van een rechtmatig besluit van planologische aard, geen grondslag voor tegemoetkoming van schade die het gevolg is van het mogelijk niet naleven van gebruikers van geldende wettelijke voorschriften of mogelijke uitwassen van hun gedrag.

ABRS 27-01/16 inzake Lingewaard (ECLI:NL:RVS:2016:135).

Noot: vergelijk Uitwassen gedragingen studenten: ABRS 23-06/10 inz. Sittard-Geleen (LJN: BM8814): artikel 49 van de WRO biedt geen grondslag voor vergoeding van schade die het gevolg is van het mogelijk niet naleven van geldende wettelijke voorschriften of mogelijke uitwassen van gedragingen.

Wat brengen ons de drones?