Riskant stilzitten/passieve risicoaanvaarding

Uit het voorbereidingsbesluit blijkt dat de gemeenteraad het beleidsvoornemen had om verdichting van woningbouw in het gebied waarin perceel nr. 11369 is gelegen, tegen te gaan. Op basis hiervan: riskant stilzitten door bouwmogelijkheid woning niet te benutten.

ABRS 27-01/16 inzake Ede (ECLI:NL:RVS:2016:153).