Klacht van de onteigenende dat nota rechtbankdeskundigen te hoog is

Gemeente: als deskundigen in één keer hun werk goed gedaan hadden, dan was hun nota niet zo hoog geweest.

Rechtbank: Het gaat de rechtbank te ver om het voortschrijdend inzicht van de deskundigen, in een ingewikkelde materie als de onderhavige en waar zij bovendien de standpunten van partijen tijdens het derde pleidooi bij hun beoordeling zullen hebben betrokken, voor hun rekening te laten komen. Nu tegen de aanvullende kostenopgave overigens geen bezwaren bestaan, dient de gemeente die kosten derhalve voor haar rekening te nemen.

Rechtbank Gelderland 03-12/14 inzake Beuningen/Hammen (ECLI:NL:RBGEL:2014:8161).