Deskundigenkosten art. 50 Ow: ook voor bestuurlijke fase

HR: Er is geen grond om de onteigende principieel een aanspraak te ontzeggen op vergoeding van kosten van deskundige bijstand in de bestuurlijke procedure die uitmondt in het onteigeningsbesluit. De kosten van zodanige bijstand kunnen dus op grond van art. 50 lid 4 Ow voor vergoeding in aanmerking komen.

Wel de dubbele redelijkheidstoets: de onteigeningsrechter toetst of dergelijke kosten redelijkerwijs zijn gemaakt en of deze binnen een redelijke omvang zijn gebleven. De rechter heeft daarbij een grote vrijheid, terwijl art. 50 lid 4 Ow hem in belangrijke mate ontheft van zijn motiveringsplicht

HR 06-02/15 inzake Weert (ECLI:NL:HR:2015:250).

Noot: niet echt nieuw. Zie HR 18-01/13 inzake Staat Leidsche Rijn (LJN: BY0547). Van Zuijlen/Staat