Herbestemmen van wegbestemde woning?

Ten aanzien van de vraag of de schade kan worden vergoed middels compensatie in natura en voordeelverrekening, waarvan de geldelijke waarde na vaststelling van het bestemmingsplan “De Veldkamp, herziening [locatie]” nader zal worden vastgesteld, heeft de StAB geadviseerd dat dit, gelet op de jurisprudentie van de ABRS, in beginsel tot de mogelijkheden behoort, maar dat verweerder door in het bestreden besluit slechts te spreken over de daarna uit te betalen restschade, ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat het bestemmingsplan “De Veldkamp, herziening [locatie]” wordt vernietigd.

Rechtbank Overijssel 04-03/15 inzake Borne (ECLI:NL:RBOVE:2014:1049).

Noot: feitelijk is herbestemmen niet gelukt en Rechtbank geeft gemeente daarvoor geen nadere termijn, met aldus een te betalen planschadevergoeding.

Zie ook: Het feit dat het college steeds opnieuw een planologische voorziening kan treffen en [appellant] hiertegen steeds opnieuw zal moeten opkomen om de deugdelijkheid ervan te laten vaststellen, is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, genoemd onder 7.1. ABRS 19-11/14 inzake Borne (ECLI:NL:RVS:2014:4203).