Maximaliseren, feitelijke situatie niet van belang

In de eigendomsverhoudingen is geen grond te vinden voor het oordeel dat bebouwing van het plangebied met een vrijstaand bijgebouw, na verkoop van een deel van dit gebied aan de eigenaar van de woning van een belendend perceel, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was uitgesloten. Bij de planvergelijking is de feitelijke situatie, zoals de eigendom van een perceel, niet van belang. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 18 februari 2015 in zaak nr. 201403533/1/A2. Verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 2 april 2014 in zaak nr. 201302431/1/A2 kan [appellant] niet baten, omdat die uitspraak, naar het college terecht heeft aangevoerd, niet ziet op een vergelijkbaar geval.

ABRS 18-03/15 inzake Oldebroek (ECLI:NL:RVS:2015:872).