Driedeskundigenadvies erfpacht

Na veel correspondentie en ondanks bemiddeling, zijn de twee door partijen benoemde deskundigen Van Diest en Terlouw het niet eens geworden over de persoon van de derde deskundige, waarna Van Diest op 22 mei 2006 uiteindelijk zijn opdracht aan de gemeente heeft teruggeven (hierna: deskundigenprocedure I).

Deskundigenadvies II: Deze drie deskundigen zijn niet gekomen tot een gezamenlijke taxatie van de grondwaarde van het perceel per de volgens de Gemeente relevante peildatum 20 augustus 2003. Minderheidsstandpunt door gemeente aangewezen taxateur en meerderheidsstandpunt voor door erfpachter aangewezen taxateur plus de derde deskundige.

Stelling gemeente: erfpachter heeft een derde deskundigenprocedure geweigerd. De Gemeente heeft erfpachter bericht dat hij kennelijk niet bereid was om mee te werken aan heruitgifte conform het gemeentelijk beleid en dat erfpachter de Gemeente feitelijk dus geen andere optie liet dan beëindiging van diens erfpachtrecht.

Gerechtshof Den Haag 18-11/14 inzake gemeente Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:3608):

  • de gang van zaken door beide taxateurs meerderheidsstandpunt is niet te rijmen met een deugdelijke taxatieprocedure door drie deskundigen.
  • hier komt bij dat van taxateur Terlouw als zakenpartner van erfpachter gevergd had mogen worden dat hij zijn uiterste best zou hebben gedaan om juist in deze situatie, elke schijn van partijdigheid te vermijden
  • dit versterkt het oordeel van het hof dat het uitgebrachte ’taxatierapport Terlouw en Belderbos’ (het meerderheidsstandpunt) zodanig gebrekkig is dat dit niet de kwalificatie deskundigenbericht (in de zin van artikel 6 lid 2 AAR 1986, herz. 1993) verdient. De Gemeente is reeds hierom op goede gronden aan dit taxatierapport voorbij gegaan.
  • voor het geval dat erfpachter de door de Gemeente herhaalde eindaanbieding niet alsnog accepteert, rijst de vraag of de Gemeente het recht van erfpacht rechtsgeldig heeft opgezegd. In die situatie vormt opzegging door de Gemeente geen misbruik van recht en is opzegging evenmin naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Noot: een sprekend en helaas triest voorbeeld van de problematiek van het aanwijzen van een derde deskundige door de beide door partijen aangewezen taxateurs.