Handreiking Vbp en gemeentelijke grondbedrijven

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft de handreiking over vennootschapsbelasting en gemeentelijke grondbedrijven opgesteld. Het doel van de handreiking is de gemeentelijke grondbedrijven te ondersteunen bij de implementatie van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Deze wet vindt vanaf 1 januari 2016 toepassing.

VNG Nieuws, 16 November 2015.