Gemeenten verkopen meer grond in 2015

Gemeenten rapporteren dat ze in 2015 tot en met het derde kwartaal 1170 miljoen euro aan bouwgrond hebben verkocht. Dit is 34% meer grond dan in dezelfde periode van 2014. Het lijkt er op dat gemeenten kunnen profiteren van het herstel op de woningmarkt. Gemeenten hebben een positief saldo gerealiseerd van € 380 miljoen over de eerste drie kwartalen van 2015. Het is nog onbekend of dit uiteindelijk zal leiden tot een positief saldo over het hele jaar. In voorgaande jaren hebben gemeenten voor de vaststelling van de jaarcijfers nog extra verlies genomen, omdat de situatie er slechter uitzag dan gedacht. In 2015 zou dat weer kunnen gebeuren omdat de boekhoudregels vanaf 2016 zijn aangescherpt en de effecten hiervan waarschijnlijk reeds zichtbaar zullen worden in de jaarrekening over 2015.

Persbericht TU Delft, 16 November 2015.