Grondruil Utrecht en Stichting de Boom voor natuurontwikkeling

Hoogstate was betrokken bij de taxaties ter uitvoering van het convenant tussen Provincie en Stichting.

Verwezen wordt naar het nieuwsbericht van de Provincie Utrecht 20-04/15.