Terugvordering artikel 61 Ow

Gemeente verkoopt onteigend perceel aan projectontwikkelaar. Oorspronkelijk eigenaar stelt na jaren met succes een vordering ex artikel 61 Onteigeningswet in en spreekt ontwikkelaar uit onrechtmatige daad aan. Verjaring van de vordering.

Gerechtshof Den Haag 27-01/15 inzake gemeente Rotterdam en rechtsopvolger Eurowoningen Grondbedrijf BV  (ECLI:NL:GHDHA:2015:758).

Noot: terugvorderingsrecht art. 61 Ow is niet eenvoudig gehonoreerd te krijgen. HR 25-02/11 inzake gemeente Eindhoven en Staat / Boshof (LJN: BO9555); vliegveld Welschap. Eveneens LJN: BO9554 en BO9557 van dezelfde datum.

Zie ook de conclusie van de Advocaat-Generaal bij HR 04-01/13 inzake gemeente Rotterdam (LJN: BY0973).