Gemist voordeel uit (niet aangevangen) bedrijfsvoordeel

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraken van 16 maart 2005 in zaak nr. 200400527/1, 15 februari 2006 in zaak nr. 200504305/1 en 21 mei 2008 in zaak nr. 200706776/1) komt gemist voordeel uit niet aangevangen bedrijfsvoering niet voor vergoeding op de voet van artikel 49 van de WRO in aanmerking. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat AVV niet aannemelijk heeft gemaakt dat de ontwikkeling van het project reeds zover was gevorderd dat de gestelde winstderving moet worden aangemerkt als planschade die voor vergoeding in aanmerking kan komen. Uit de door AVV vermelde voorbereidende werkzaamheden volgt niet dat met de herontwikkeling van het perceel al een aanvang was gemaakt.

ABRS 24-12/13 inzake Goes (RVS:2013:2534).

Noot: uitzondering, waarbij exploitatieschade WEL voor vergoeding in aanmerking komt, is als gelaedeerde al onomkeerbare investeringen heeft gedaan; zie ABRS 23-10/13 inzake urilift Amersfoort (RVS:2013:162). Dat de Afdeling daar 24-12/13 voorbereidende werkzaamheden niet onder rekent, geeft een wel erg lastig te hanteren grens.