Geen taxatie via grondquote

In het taxatierapport van Rijk is, evenals in het advies van Maandag en anders dan in de second opinion, bij de berekening van de waarde van het perceel onder het vorige planologische regime de zogenoemde grondquote methode gebruikt. Zoals hiervoor onder 6.1 is overwogen, heeft het college zich op het standpunt gesteld dat deze methode niet geschikt is om in dit geval de waarde van het perceel te bepalen, zijnde een te globale en grofmazige methode. AVV heeft niet uiteengezet waarom dit standpunt onjuist is.

ABRS 24-12/13 inzake Goes (RVS:2013:2534).

Noot: grondquote kan een (hulp)middel zijn voor waardering van (bouw)grond, maar deze methodiek dient inderdaad zeer kritisch toegepast te worden.

ABRS doet hier uitspraak op basis van residuele grondwaardenmethode