Geen inkomensschade bij nog niet aangevangen exploitatie

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (waaronder de uitspraak van 15 februari 2006 in zaak nr. 200504305/1) komt gemist voordeel uit niet aangevangen bedrijfsvoering niet voor vergoeding in aanmerking.

ABRS 05-11/14 inzake Gemert-Bakel (RVS:2014:3968).

Noot: idem ABRS 19-02/14 inzake Soest (RVS:2014:521) en ABRS 24-12/13 inzake Goes (RVS:2013:2534). Uitzondering, waarbij exploitatieschade WEL voor vergoeding in aanmerking komt, is als gelaedeerde al onomkeerbare investeringen heeft gedaan; zie ABRS 23-10/13 inzake urilift Amersfoort (RVS:2013:1621).