Beoordeling deskundigenkosten door de Afdeling

Wat betreft de door [appellant] en anderen gevraagde vergoeding van kosten van deskundige bijstand, is van belang dat die kosten voor vergoeding in aanmerking komen, indien het inroepen van die deskundige redelijk was en de deskundigenkosten zelf redelijk zijn. Voor het antwoord op de vraag of het inroepen van een niet-juridisch deskundige, zoals in dit geval aan de orde, redelijk was, kan in het algemeen als maatstaf worden gehanteerd of degene die deze deskundige heeft ingeroepen, gezien de feiten en omstandigheden zoals die bestonden ten tijde van inroeping, ervan mocht uitgaan dat de deskundige een relevante bijdrage zou leveren aan een voor hem gunstige beantwoording door de rechter van een voor de uitkomst van het geschil mogelijk relevante vraag. Het inroepen van deskundige bijstand in hoger beroep ten behoeve van een reactie op het verweerschrift in hoger beroep en een zienswijze op het besluit van 6 mei 2014 is redelijk. Voor de vergoeding van de kosten van het opstellen van een deskundigenrapport hanteert de Afdeling een forfaitair bedrag van € 75,00 per uur. Gelet op de omvang van de notities van Peutz van 20 augustus 2013 en 24 juni 2014 wordt het ervoor gehouden dat aan het opstellen van deze notities maximaal 32 uur is besteed. Het te vergoeden bedrag voor het opstellen van deze deskundigenrapporten is derhalve € 2.400,00.

ABRS 05-11/14 inzake Minister van I & M (RVS:2014:3915).

Noot: Afdeling hanteert voor opstellen deskundigenrapport een forfaitair bedrag van € 75,– per uur. Wat gedaan is met BTW blijkt niet.