Geen hogere waarde huiskavel ten opzichte van veldkavel?

De rechtbank onderschrijft het standpunt van de deskundigen “dat zij de visie van [gedaagden] dat het onteigende als deel van de huiskavel dermate bijzonder is dat een opslag op de agrarische basiswaarde zou zijn geïndiceerd niet delen”. Zoals door de deskundigen terecht naar voren is gebracht, geschiedt de waardering van een kavel door een weging van alle eigenschappen van de betreffende kavel. Of ter plaatse van het onteigende verschil bestaat tussen de waarde van een huiskavel en waarde van een veldkavel hangt af van de omstandigheden. Deskundigen hebben ter zitting verklaard en toegelicht dat zij uit de beschikbare referentie-transacties niet hebben kunnen afleiden dat in de omgeving van het onteigende voor huiskavels structureel meer wordt betaald dan voor veldkavels. De deskundigen zien dan ook geen aanleiding voor de door [gedaagden] bepleite opslag op de (basis)prijs van € 5,75 per m² en de rechtbank sluit zich hierbij aan.

Rechtbank Noord-Holland 01-07/15 inzake provincie Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2015:6673).

Noot: het is een weging van omstandigheden c.q. van vergelijkingstransacties, waaronder de vraag of “uitponden” aan de orde is. Het is een feit dat elders, ook in gerechtelijke procedures, huiskavels hoger gewaardeerd worden dan veldkavels. Zie ter illustratie KWIN veehouderij 2013-2014 blad 173, met een jaarlijks voordeel in de exploitatie als gevolg van afstandsverkorting: een besparing op jaarlijkse kosten kan zeer wel een hogere waarde van huiskavel impliceren.