Gedeeltelijke voorzienbaarheid

De derde bouwlaag met woonfunctie, die door het nieuwe bestemmingsplan mogelijk is gemaakt en niet voorzienbaar was ten tijde van de aankoop, leidt slechts tot een verdere aantasting van de privacy. Gelet hierop heeft Van Montfoort, anders dan [appellant] betoogt, voldoende gemotiveerd dat 60% van de schade voorzienbaar was en heeft het college dit advies aan zijn besluitvorming ten grondslag mogen leggen.

ABRS 27-05/15 inzake Gemert-Bakel (ECLI:NL:RVS:2015:1626).

Noot: niet voorzienbaar was de derde bouwlaag en de Afdeling sanctioneert het taxatie-oordeel dat de wel voorzienbare schade 60% was: de eerste twee bouwlagen betekenen al forse privacy aantasting en de derde bouwlaag, waarvan gelaedeerde stelt dat die “zwaarder weegt” dan de eerste twee, is “slechts” aanvullend.