Goothoogte of bouwhoogte?

Gelet op deze artikelen en de legenda bij de plankaart betekent de bestemming H6: Horecadoeleinden, hoogte van bouwwerken maximaal 6 m. Partijen zijn verdeeld over de vraag of met die hoogte de goothoogte of de bouwhoogte wordt bedoeld. Deze vraag heeft de Afdeling in de tussenuitspraak nog niet uitdrukkelijk beantwoord, aangezien de SAOZ zich niet eerder op het standpunt heeft gesteld dat een gebouw met een lessenaarsdak en een rechtopstaande muur van 15 m mogelijk was en [appellant] derhalve niet eerder heeft aangevoerd dat de vermelde 6 m niet de goot- maar de bouwhoogte was.

Het standpunt van [appellant] dat uit artikel 3, eerste lid, onder d, van de voorschriften bij het bestemmingplan “Duinlust-Groene Weide” volgt dat de bouwhoogte wordt bedoeld, aangezien alleen ondergeschikte bouwdelen die hoogte mogen overschrijden, is niet zonder meer onjuist te achten. De SAOZ heeft het standpunt dat de goothoogte wordt bedoeld, niet toegelicht. Dit brengt mee dat haar conclusie dat onder het oude planologische regime een gebouw met een lessenaarsdak en aan de straatzijde een rechtopstaande muur van 15 m mogelijk was, onvoldoende is gemotiveerd.

ABRS 27-05/15 inzake Goeree-Overflakkee (ECLI:NL:RVS:2015:1639).

Noot: onvoldoende gemotiveerd wil nog niet zeggen: onjuist.