Geen voorzienbaarheid structuurschets

Uitbreiding met nieuwe woningbouw in richting van de woning van gelaedeerde bleek weliswaar uit de structuurschets, maar het plangebied woningbouw (het nieuwe bestemmingsplan) is niet gelegen binnen de grenzen van de uitbreidingsmogelijkheden woningbouw in de structuurschets. Aldus geen concreet beleidsvoornemen om hier woningbouw te realiseren en aldus geen voorzienbaarheid.

ABRS 27-05/15 inzake Raalte (ECLI:NL:RVS:2015:1689).

Noot: René van Hoogmoed was lid van de planschadebeoordelingscommissie die concludeerde tot voorzienbaarheid. Een oordeel dat de Afdeling in deze uitspraak dus niet deelt!