Gedeeltelijk voorzienbaar

Ten tijde van de koop van de woning was voor [appellant] voorzienbaar dat ten noorden van het perceel twaalf woningen zouden worden gebouwd. De waardedaling hiervan is voorzienbaar. Verdere/intensievere bebouwing door nieuw bestemmingsplan geeft wel tegemoetkoming planschade.

ABRS 21-01/15 inzake Asten (ECLI:NL:RVS:2015:140).