Gebondenheid aan algemene voorwaarden bij heruitgifte in erfpacht

Erfverpachter bij heruitgifte van de erfpacht niet gebonden aan de berekeningswijze van de canonrente volgens de oude erfpachtvoorwaarden.

Rechtbank: Artikel 3 lid 2 AEV1993 schrijft niet meer en anders voor dan dat de aanvangscanon wordt berekend door 75 procent van de grondwaarde van de in erfpacht uit te geven percelen te vermenigvuldigen met “de dan geldende canonrente”. Hoe “de dan geldende canonrente” wordt berekend, staat niet in artikel 3 lid 2 AEV1993.  Naar het oordeel van de rechtbank staat het het Hoogheemraadschap dus vrij om bij het sluiten van de nieuwe erfpachtovereenkomst(en) met [partij01] en [partij02] te bedingen dat de canonrente op een andere wijze wordt berekend dan in artikel 3 lid 5 AEV1993 is bepaald.

Rechtbank Rotterdam 02-08/23 inzake Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (ECLI:NL:RBROT:2023:7063)