Herroeping arrest vaststelling schadevergoeding onteigening?

Herroeping is mogelijk van arrest over de vaststelling van schadevergoeding na onteigening.

Onteigening Tiel/Vabeog: uiteindelijk geen vergoeding kosten vervangende aankoop + aftrek kosten sanering verontreining. Vabeog meent dat gemeente bedrog heeft gepleegd met betrekking tot saneringskosten.

Hof: herroeping van de eerdere gerechtelijke uitspraak is mogelijk, maar in dit geval niet gebleken van bedrog.

Hof Arnhem-Leeuwarden 15-08/23 (ECLI:NL:GHARL:2023:6869)

Noot: voor eerder arrest schadevergoeding zie Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:5771). De onderhavige procedure betrof verzoek om herziening van dat arrest op basis van stelling van bedrog.