Erfpachtvoorwaarden en canonherziening door deskundigen

Door gemeente (meer dan) 75 jaar geleden uitgeven erfpachtrechten zijn geldig ondanks dat wetgeving is gewijzigd. Het hof vernietigt ambtshalve de algemene bepaling dat de gemeente eenzijdig de voorwaarden mag wijzigingen. Het ligt in beginsel niet op de weg van de burgerlijke rechter om de geldig overeengekomen wijze waarop de canon kan worden gewijzigd aan te passen op het verlangen van één partij, daarvoor is overleg tussen partijen noodzakelijk.

Hof Amsterdam 23-09/14 inzake Stichting Erfpachters Belang Amsterdam / gemeente Amsterdam (GHAMS:2014:3903).

Noot: in de algemene bepalingen is vastgelegd dat deskundigen de nieuwe erfpachtcanon vaststellen. Het Hof weigert hiervoor richtlijnen aan die deskundigen op te leggen. De deskundigen zijn in beginsel vrij de canon vast te stellen aan de hand van hun op kennis en ervaring gebaseerde intuïtieve oordeel over de marktwaarde, mist zij daarbij voldoende inzicht geven in hun gedachtegang.