Pachtontbinding op grond van bestemmingsplan algemeen belang

Voor de vraag of sprake is van een (voorgenomen) bestemming voor “niet tot de landbouw betrekkelijke doeleinden” in de zin van artikel 7:377 BW is niet doorslaggevend of het toepasselijke bestemmingsplan die bestemming al dan niet als “agrarisch” of, zoals hier, “agrarisch met waarden” benoemt. Bepalend is hoe de bestemming in de beschrijving van de bestemming in het bestemmingsplan is gedefinieerd. Het door pachter gebezigde agrarisch gebruik is niet (ook) met het bestemmingsplan in overeenstemming. Dus moet worden verondersteld dat de voorgenomen bestemming in het algemeen belang is omdat zij in overeenstemming is met een onherroepelijk bestemmingsplan.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-09/14 (GHARL:2014:6806).