Wet grondgebonden melkveehouderij drijft grondprijs niet op

Melkveehouders kiezen bij het uitbreiden van hun bedrijf vooral voor mestverwerking omdat grond te duur is. Daardoor zal het nieuwe wetsvoorstel ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ geen prijsopdrijvend effect hebben op de grondprijs. De grondprijs zal volgens het LEI zelfs dalen, omdat melkveehouders door investeringen in mestverwerking juist minder geld beschikbaar hebben voor investeringen in grond.

Bericht Boerderij.nl