Taxatie planschade: de ITZA-methode

Bij het taxeren van het bedrijfsgedeelte van eisers pand in de oude planologische situatie heeft verweerder ten onrechte de eerder door de rechtbank voorgeschreven natuurlijke ITZA-methode niet toegepast.

Rechtbank Oost-Brabant 22-09/14 (RBOBR:2014:5477)

Noot: De term ITZA staat voor het Engelse “In Terms of Zone A”, ofwel het “zoning principle”. Veel partijen gebruiken deze term en doen voorkomen alsof ITZA werkt met vaste eenheden, maar dit is niet juist.