Erfpacht: wijziging gebruiksbestemming van het pand

Artikel 13 AB 1994 geeft de gemeente de bevoegdheid om indien door de gebruiksverandering een waardevermeerdering tot stand komt, de canon te verhogen. Rechtbank: In het deskundigenbericht is gebruik gemaakt van een theoretische methode om de waardevermeerdering van het perceel te berekenen door een vergelijking te maken tussen de situatie waarin de bestemming van het perceel niet is gewijzigd en de situatie waarbij wel een bestemmingswijziging van het perceel heeft plaatsgevonden. Daarbij is niet relevant wat de daadwerkelijk gemaakte stichtingskosten zijn geweest. In de onderhavige zaak is de waardevermeerdering van het perceel gelegen in het feit dat de gebruiksbestemming is gewijzigd. Hoe en met welke kosten deze gebruiksbestemming is/wordt gerealiseerd doet daarbij niet ter zake.

Rechtbank Amsterdam 21-08/13 (RBAMS:2013:6555)

Noot: deskundigenbericht: Het is uitsluitend een abstracte vergelijking wat hetzelfde pand op hetzelfde moment waard is, met verschillende gebruiksbestemmingen.

Deze vergelijking (waarde zonder extra gebruik contra waarde met extra gebruik) lijkt op die van taxaties tegemoetkoming planschade (waarde zonder de planologische mutatie contra waarde met die mutatie).