Landelijk karakter woonomgeving: stacaravans versus recreatiewoningen

Bestemmingsplan oud: stacaravans. Met vrijstelling: recreatiewoningen

ABRS:  Als gevolg van de vrijstelling valt niet uit te sluiten dat de mate van verstening van het buurperceel hierdoor zal toenemen, met een mogelijke aantasting van de woonomgeving van [wederpartij] tot gevolg.. Voorts is in het advies niet ingegaan op de vraag of het landelijke karakter van de woonomgeving van [wederpartij] door de vrijstelling is aangetast, noch op de vraag of hij als gevolg daarvan schade lijdt of heeft geleden. Bij de vraag of het landelijke karakter van de woonomgeving van [wederpartij] is aangetast speelt niet alleen de gebruiksintensiteit, maar ook de mate van verstening van het buurperceel een rol speelt.

ABRS 09-10/13 inzake Wormerland (RVS:2013:1435)