BTW-belastingschadeclausule

Vonnis rechtbank Limburg met wederom BTW-belastingschade clausule

Partijen bereikten overeenstemming over schadeloosstelling conform definitief advies van deskundigen. Voor het geval de onteigende BTW zal gaan afdragen over de schadeloosstelling, veroordeelt de rechtbank de Staat tot gestanddoening van bijkomend aanbod met de inmiddels bekende BTW belastingschade clausule.

Rechtbank Limburg 01-11/23 inzake Staat/A2 (nog) niet gepubliceerd.

Noot: René van hoogmoed was hier een van de rechtbankdeskundigen.

Noot 2: vonnis gelijke datum van ook verbreding A2 betreffende onteigening deel bestaand bedrijventerrein.