Bijzondere geschiktheid van een te verontdiepen zandwinplas

Conclusie 08-5/15 van P-G Van Oven inzake Staat der Nederlanden / Groten te Zwolle; nog niet gepubliceerd.

Bijzondere geschiktheid van vanwege besparing voor de Staat door zandwinplas te verontdiepen.Dat levert een besparing op van afvoer van vrijkomende grond waarvoor geen geschikte bestemming aanwezig wordt geacht. Aan de orde komen (de berekening van) het voordeel vanwege de bijzondere geschiktheid, de werkelijke waarde van het onteigende, de waardering van de waterplas, de waardering van de overige niet bebouwde grond en de waardevermindering van het overblijvende.