Begroting schade(vergoeding) 6:97 BW

Nieuw voor oud – gevolgschade – inkomensschade:

Vooropgesteld wordt dat de rechtbank op de voet van artikel 6:97 BW vrijheid heeft bij het begroten van de schade(vergoeding), waarbij de wijze van begroting in overeenstemming dient te zijn met de aard van de schade. De rechtbank is daarbij niet gebonden aan de gewone regels van stelplicht en bewijs (zie HR 16 oktober 1998, NJ 1999, 196). Indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.

Rechtbank Noord-Nederland 10-07/13 inzake Werkvoorzieningschap Trion Kollum (RBNNE:2013:4262).