Tussengebied tussen woning aanvrager en woonwijk

De planologische mogelijkheden van het tussengebied zijn bij de vergelijking slechts betrokken om te beoordelen of die een matigende invloed op de hoogte van de schade, veroorzaakt door het mogelijk maken van het realiseren van de woonwijk, hebben.

ABRS 14-08/13 inzake Nieuwkoop (RVS:2013:731)

Noot: planologische mogelijkheid van bouwen bedrijfsgebouwen in tussengebied zou ook al zichtschade hebben gegeven, dus is die schadecomponent door bestemmingsplan nieuwe woonwijk minder ingrijpend. Zie ook ABRS 29-09/10 inzake Coevorden (LJN: BN8571)