WOZ: van de ligging nabij een hoogspanningsmast gaat waardedrukkend effect uit

Rechtbank Noord-Holland 23-07/13 inzake Oostzaan (RBNHO:2013:6335).

Nu verweerder noch eiseres de door hen voorgestane waarde aannemelijk heeft gemaakt, stelt de rechtbank de waarde van de woning op de waardepeildatum, gelet op het voorgaande, in goede justitie vast op afgerond € 434.000. Hierbij heeft de rechtbank het waardedrukkend effect dat uitgaat van de ligging nabij een hoogspanningsleiding vastgesteld op 5%.