Artikel 41 Ow: overblijvende is van één van twee onteigenden

Rechtbank Midden-Nederland 17-12/14 inzake gemeente Utrecht – Leidsche Rijn Park (RBMNE:2014:6820):

Het onteigende behoort in ongedeelde eigendom toe aan de beide gedaagden. Hetzelfde geldt voor het overblijvende van perceel F 3049. De eigendom van perceel F 3048 behoort uitsluitend aan de [gedaagde 2] toe. Deze omstandigheid staat er niet aan in de weg ook perceel F 3048 als overblijvende in de zin van de Onteigeningswet te beschouwen (zie ook Telders, nieuw voor oud nr 42).

Noot: nr. Telders 442 in plaats van genoemde nr. 42. Interessant wordt het als er ook nog economische eigendom in betrokken is, vanwege de de eis van economische en juridische eenheid.