Eigen kosten onteigende, geen vergoeding op grond van art. 50 Ow

Ingevolge art. 50 Onteigeningswet en in de lijn met het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad van 3 januari 2001 komen evenwel de door de deskundige gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, doch niet de door de onteigende zelf gemaakte kosten.

Rechtbank Midden-Nederland 17-12/14 inzake gemeente Utrecht – Leidsche Rijn Park (RBMNE:2014:6820).

Noot: onder omstandigheden kan de onteigende tijdelijk een werknemer/manager benoemen om zijn reguliere taken in zijn onderneming over te nemen, als de onteigening veel van zijn aandacht vergt. Zie HR 20-04/12 inzake Dusseldorp / gemeente Apeldoorn (LJN: BV6657); dit is aan de orde gekomen in deskundigenadvies aan de Rechtbank, voorafgaande aan dit arrest.

Zie ook HR 03-01/01 inz. Baris/NS: geen basis in Ow voor vergoeding eigen kosten van de onteigende; NJO 2001 nr. , met noot P.C.E. van Wijmen: naast art. 50 Ow kan er sprake zijn van “kosten ven bereddering” als bijkomende schade.